Bút đo PH

Bút đo PH

Bút đo PH hiển thị màn hình điện tử cho phép người sử dụng dễ dàng đọc được kết quả ngay lập tức.

Đo PH nước bể bơi

Bút đo PH được sử dụng trong nước bể bơi, nước sinh hoạt ăn uống, ….

Không có bài viết nào cả !