Hóa chất nâng PH

Hóa chất nâng PH

PH của nước bị thấp do nhiều nguyên nhân, khi PH thấp dưới mức tiêu chuẩn phải dùng hóa chất nâng PH để điều chỉnh PH.

Các loại hóa chất nâng PH

Các loại hóa chất nâng PH gồm: xút ( natri hydroxit), soda, hạt nâng PH

  • hoa chat be boi
  • Hóa chất bể bơi
  • Hóa chất bể bơi Hóa chất bể bơi có tác dụng khử trùng, làm trong nước và tiêu diệt ngăn ngừa rêu tảo sinh trưởng và phát triển. Hóa chất bể bơi gồm những loại nào và cách sử dụng hóa chất bể bơi như thế nào? Hóa chất bể bơi được chia thành một…