Ống hút vệ sinh bể bơi

Ống hút vệ sinh bể bơi

Ống hút vệ sinh bể bơi là một bộ phận của bộ dụng cụ làm sạch bể bơi.

Dây hút vệ sinh bể bơi

Dây hút vệ sinh bể bơi gồm: cuộn 15 mét và cuộn 30 mét

ong hut ve sinh be boi

  • ong hut can be boi
  • Ống hút cặn bể bơi
  • Ống hút cặn bể bơi Ống hút cặn bể bơi  là bộ phận quan trọng không thể thiếu của bộ dụng cụ vệ sinh làm sạch bể bơi. Dây hút bể bơi Ống hút bể bơi gắn với bàn hút đáy bể bơi và sào nhôm. Ống hút bể bơi có 2 loại: + Ống…