Thanh tràn bể bơi 25cm

  • thanh tran be boi
  • Thoát sàn bể bơi
  • Thoát sàn bể bơi Thoát sàn bể bơi chính là hệ thống thu gom nước mặt bể bơi để loại bỏ nước tràn qua sàn bể bơi. Máng tràn phải được thiết kế sao cho nó không bị tràn khi mật độ người bơi cao. Điều này được thực hiện bằng cách xem xét cả…